Velkommen her til siden, hvor vi beskæftiger os med arkæologiske fund. Ofte af den type, som folk kan gøre med en metaldetektor, men også andre typer af fund.

Medierne genlyder fra tid til anden af spændende artikler og indslag, hvis der er blevet gjort et nyt arkæologisk fund. I vore dage vil man ofte opleve, at fundene er blevet gjort af amatørarkæologer, som har været ude med deres metaldetektor. De spiller en vigtig rolle, for fund er i fare for at forsvinde, ikke blot herhjemme, men i hele kongeriget, herunder også Grønland, som jo har en rig vikingefortid.

Store fundsteder i Danmark

Her på siden kan du også læse om nogle af de store fundsteder, vi har i Danmark. De afspejler hvordan samfundet har været sammensat i eksempelvis vikingetiden. Tingene skete ikke altid der, hvor de sker i dag. Således kan du læse om, hvordan der er fundet en ny kongehal ved Erritsø i nærheden af Fredericia. En af samme type som dem man i forvejen har fundet spor efter i både Lejre og ved Tissø, begge på Sjælland. Nu er Jylland så også kommet med, og det er et bevis på, at Danmark var et samlet rige allerede i tiden op til, at Harald Blåtand vandt riget og satte sig en minderune ved Jelling.

Vi har mange andre steder, hvor der er gjort store og spektakulære fund i Danmark. Strandby er et godt eksempel, men også Bornholm og Østfyn markerer sig kraftigt i det arkæologiske landskab. Begge steder er der fundet store mængder af de såkaldte guldgubber. Læs om gubberne her på siden, og lær mere om dette særlige, Skandinaviske fænomen.

Guldgubber er små figurer i præget guldblik, og med 2.500 fundne guldgubber har Bornholm taget førertrøjen i hele Skandinavien, fulgt af svenske fund og så tilsvarende fund ved Gudme på Østfyn. Hvad guldgubberne har været brugt til, ved vi reelt set ikke, men de er ofte fundet nær kultsteder. Måske har de derfor spillet en rolle ved folks udøvelse af deres religion. Guldgubberne stammer fra den sene jernalder og den spæde vikingetid.

Ribe er et særligt fundsted. Danmarks, ja faktisk nordens, ældste bysamfund, som rummer en skatkiste af spændende fund fra den sene jernalder, og op til vore dage. Læs her på siden om Ribe som fundsted, samt om de nye højteknologiske metoder, som nutidens arkæologer kan betjene sig af. De dækker både DNA analyser, tredimensionel kortlægning af jorden ved hjælp af laser og anden teknologi.

Velkommen til, og god fornøjelse med at læse om alle de spændende fortidsfund.