Strandby Skatten / Brudsølv fra skatten

 Strandby Skatten indeholdt også en stor mængde klip sølv.

Vi har endnu ikke billeder klar af alle dele vi fandt, og vil opdaterer dette så snart vi får billeder klar.

 

Brudsølv er med forsæt itubrudte sølvgenstande, der tjente som betalingsmiddel og råmateriale.

Brudsølv forekommer hyppigt i skattefund fra vikingetiden, sjældnere i fund fra ældre middelalder.

En meget væsentlig del af økonomien på handelspladserne i vikingetiden har været brudsølv.

Man klippede eller hakkede diverse sølvsmykker og andre sølvgenstande i passende størrelser efter vægt.

Vikingetiden, ca. 800-ca. 1050, er en periode, der i Norden og Østersøområdet er usædvanlig rig på skattefund af ædelmetal med hele og itu klippede smykker, især ringe af flettet sølvtråd, barrer og mønter.Fundene har karakter af bortgemte værdier.

Uden en egentlig pengeøkonomi regnede vikingerne værdien efter vægt. Handel, plyndring og skatteopkrævning i Vest- og Østeuropa førte meget sølv til Skandinavien, især i form af sølvmønter.

 

STOKKE BRØDRENE