“Guldgubbe”. Ordet lyder hyggeligt, og som noget fra en fjern fortid, og det er da også tilfældet. En guldgubbe er en lille præget figur i guldblik, og de er ganske unikke for Skandinavien, idet de kun er fundet i Norge, Danmark og Sverige.

Ordet guldgubbe er da også hentet fra svensk, og dermed er det skandinaviske tilhørsforhold også fastslået rent sprogligt.

Guldgubberne stammer fra omkring 600-tallet, hvilket er den periode, som vi kalder germansk jernalder. Den gled siden over i Vikingetiden, men vi er på guldgubbernes tid altså stadig lidt før denne glorværdige periode i den nordiske historie.

Bornholm har taget førertrøjen

Bornholm har for alvor taget førertrøjen, når det gælder fund af guldgubber. Der er fundet omkring 2.500 guldgubber på Bornholm alene. De stammer fra en boplads nær Svaneke, der kaldes Sorte Muld. Da man gravede den såkaldte centralboplads op i årene 1985-1987, fandt man alene her de første 2.300 guldgubber, og siden er der kommet flere til. Der er fundet så mange guldgubber på Bornholm, at øen tegner sig for omkring 85% af alle de guldgubber, der er kendt i dag.

Der er fundet guldgubber syv steder på øen, samt 16 steder i Danmark i alt. I Sverige er der fundet disse figurer 17 steder, og i Norge syv. Ud over Bornholm er også Østfyn et betydningsfuldt findested for de gamle guldfigurer. Fundene afspejler, at det har været rige og velhavende områder, hvor man havde overskud til den form for kunst.

I Skåne har man også gjort et markant, stort fund af guldgubber. De lå på en boplads i forbindelse med hvad man har tolket som pladsens kulthus. Måske har guldgubberne derved haft en religiøs funktion, eller spillet en rolle ved udøvelsen af religiøse riter, men vi ved det reelt ikke.

Guldgubberne har lidt forskellige motiv-stile, så man kan regne med, at de er blevet til over en længere periode, hvor mode og stil har ændret sig. Det er måske sket i takt med, at folk fik kontakt med andre stammer. Muligvis fra det sydlige Europa.

Materialet som guldgubberne er fremstillet af, er formentlig romerske guldmønter, der så er blevet banket ud, formet til figurer og præget. Ofte forestillede figurerne på dem to personer, der omfavner hinanden, men der er også enkeltpersoner, dyr og andre motiver at finde på dem. Grisene er fremherskende blandt dyrene, og det afspejler sikkert den betydning, som grisen har haft for folk. Det er jo ikke uden grund, at de gamle aser havde en gris, som de konstant kunne skære koteletter af, aften efter aften. Grisen har været afgørende for folks ernæring.

Hvis man vil se guldgubber, er der god mulighed for det. Den største samling er udstillet på Bornholms Museum, men der er også udstillet guldgubber på Nationalmuseet i København. I Lund kan man finde svenske guldgubber udstillet.