Hvis du vil have et virkelig godt indtryk af, hvad der er blevet fundet ved hjælp af metaldetektorer, så kan vi opfordre dig til at besøge siden www.metaldetektorfund.dk. Her kan man registrere sine fund, hvis man selv er metaldetektorfører, og se hvad andre har fundet. Der er omkring 70.000 fund registreret på siden, og der er billeder af langt de fleste.

Hjemmesiden www.metaldetektorfund.dk referer til organisationen DIME. Det står for Digitale Metaldetektorfund.

Er man interesseret i at se de konkrete fund der er gjort, er der således rigtig gode muligheder på denne side.

Mønter fylder meget

Ikke overraskende fylder mønter meget på DIME’s side, og der er mønter fra vikingetiden, og helt op til nyere tid. Blandt de fund fra middelalderen, som hyppigt kan ses, er de såkaldte borgerkrigsmønter. Det er mønter, der er fremstillet i perioden 1241-1377. Årsagen til, at de kaldes borgerkrigsmønter er, at de er fremstillet i en periode, hvor det ikke altid lå klart, hvem der havde eller skulle have magten. I dag går kongemagten i arv, men det gjorde den ikke på dette tidspunkt, og magtkampe kom derfor til at præge samfundet.

Borgerkrigsmønterne er af en kvalitet, som kun bliver ringere i løbet af perioden. De afspejler tidens fattigdom, og til sidst var mønter kun usle kobberstykker.

Andre ting fra middelalderen er fingerringe. For eksempel en smuk signetring, som desværre er blevet brudt, måske ved at være ramt af en plov eller en harve.

Der er ingen tvivl om, at de populære metaldetektorer bringer fund frem i lyset, som vi ikke ellers ville have fundet. Det er med til at skærpe den historiske interesse. Også fordi fundene fortæller os, at der kan gøres fund overalt i landet. De minder os samtidig om, at der har været nogle ‘hotspots’ rundt omkring som afspejler, hvordan magten var funderet i samfundet. De gamle kongebyer er sådanne nøglesteder for fund, eksempelvis Lejre og Jelling.

Vil man også på anden måde have gode informationer om hvad der løbende bliver fundet ved hjælp af metaldetektorer, kan man også besøge landsdelsmuseernes hjemmesider. Her er der ofte fortællinger om aktuelle fund, og eksempelvis har Viborg Museum løbende historier om månedens detektorfund.