Rundt omkring i Danmark er der steder, der i særlig grad er blevet kendt for, hvad arkæologerne har kunnet grave op af jorden. Lejre, Jelling, Bornholm, Fyn – ja, enhver by med rødder tilbage til vikingetid og middelalder har givet arkæologiske fund af stor betydning.

Et af de vigtigste fundsteder i Danmark er den lille by Ribe i Sydvestjylland. Det er landets ældste by, og historien fornægter sig ikke. Gennem flere år har man kunnet følge udgravningerne ved den store Ribe Domkirke. Det har været en spændende rejse for alle involverede, og skulle de have brug for en pause ind imellem, har de kunnet besøge https://mariacasinomobile.com/da/maria-casino-app, downloade appen og tage nogle runder spil på det velfungerende online casino.

Den første by i Norden

Ribe er ikke bare Danmarks ældste by. Ribe er sådan set også den ældste by i Norden, idet det var her, at der første gang opstod noget, som udviklede sig til en by. Og ved at grave sig ned gennem alle de gamle kulturlag, har arkæologerne kunnet kortlægge, hvordan Ribe har udviklet sig frem til i dag.

Der er gjort rigtig mange spændende fund i Ribe. Blandt andet nævner arkæologerne, at de fandt en hel lyre, som er et guitarlignende musikinstrument. Lyren fortæller en anden historie om vikingerne end den vi ofte har hørt. En historie om, at de var voldsomme, voldelige og plyndrede og dræbte. Et sådant fund kan vise os, at de også havde musik som en del af deres liv. Måske til fester, måske ved samlinger, hvor skjalden ledsagede sine kvad om helte og skønmøer med sin lyres klang.

Et sådant fund viser også, at Ribe har været en meget vigtig handelsby. Ja, handlen var det der skabte Ribe som by, da den overtog handlen efter vikingernes Hedeby i grænselandet. En lyre kunne man ikke selv lave heroppe, så den har været importeret. Og måske har skjalden også været en udlænding, som er rejst rundt for at formidle sin musik og sine fortællinger til dem der ville høre på det.

Når vi tænker på arkæologiske fund, tænker vi ofte på guldmønter og smukke figurer i sølv og kobber. Men dagligdagens brugsting er lige så vigtige fund, for de fortæller noget om den hverdag, som folk levede. Eksempelvis i Ribes spæde begyndelse omkring år 700. Arkæologerne fortæller da også med begejstring om, at de har fundet alt muligt fra menneskenes hverdag. Alt lige fra kamme til potter og krus, gamle sko, og såmænd også hunde høm-hømer og menneske-ditto. Alt dette fortæller en historie, som vi kan tolke og sætte sammen til en spændende fortælling, om et af de vigtigste fundsteder i Danmark.

Nye metoder

Det er ikke kun amatørarkæologer som bruger metaldetektorer. Det gør museernes arkæologer også, men de råder derudover også over et stort spektrum af metoder, som til stadighed udvikler sig. I dag bruger de alverdens højteknologiske metoder. Det indebærer blandt andet DNA-analyser, kemiske analyser af jorden, samt tredimensionel opmåling ved hjælp af laserbåren teknologi. Det gør arbejdet mere træfsikkert, og der er langt fra vores traditionelle forestillinger om arkæologernes arbejdsmetoder, som værende noget minimalistisk arbejde med børste, teske og håndskovl, til nutidens teknologisk baserede fag. Resultatet er flere fund, som vi kan glæde os over som museumsgæster, når engang de når dertil.

Med sin spæde start omkring år 700 er Ribe grundlagt i perioden mellem jernalder og vikingetid. Ribes historie går dermed tilbage til begyndelsen på vikingetiden, og som sådan er byen et skatkammer for historieinteresserede.