Strandby området

Strandby og området omkring, har en historie der kan spores meget langt tilbage i tiden, med flindtsten og ravfund i området helt tilbage til stenalderen.
Ravperle fundet i Strandby
 
 Strandby ligger helt ud til kysten og har en placering med to åer på hver sin side af byen, med tilhørende lave områder.

Tilbage i tiden var disse to åer sejlbare langt ind i land og indenfor kystlinjen og klitterne var der på begge sider af byen store områder med vand der dannede naturlige havne og læ steder for skibe.

Lidar scanning der viser højdeforskelle i landskabet

Fund gjort i området helt tilbage i 1920erne viser at der har været stor aktivitet på stedet i jernalderen og vikingetiden.
 

Fund i området har tidligere afsløret flere offergrave som stammer tilbage fra vikingetiden i 900 – 1000 tallet. I disse offergrave er der fundet knogler af mennesker og dyr der har været ofret til guderne.

I en enkelt af disse grave blev der sammen med menneskeknogler bland andet også fundet en flot guldring som var lagt med i graven ved ofringen.

Menneskekranier og kranier af en for længst uddød fårerace fra en af offergravene kan i dag ses udstillet på Vendsyssel Historiske museum i Hjørring.

At der har været sejlads langt ind i land omkring byen afsløres også på sydsiden af byen omkring Elling Å hvor man tilbage i 1922 under bygningen af en ny bro til Skagensbanen fandt Elling Å skibet, som senere blev udgravet i 1968.

Også fundet af et Vikingeanker i området er et synligt bevis på at området på den tid havde stor søfartsmæssig betydning. Også fundet af Nordstrand skibet som blev fundet ved udløbet af Elling Å vidner om denne skibstrafik.

At området tilbage i vikingetiden har været et magtcentrum med omfattende handel og skibstrafik til omverdenen ses nu også tydeligt efter fundet af Strandby Skatten, der i kraft af sin størrelse og sammensætning af mønter fra mange forskellige lande vidner om stor kontakt til omkringliggende lande hvor der må havde været en udbredt handel.

 

 

 

 
 
 
STOKKE BRØDRENE