Flere steder i Danmark har man fundet spor efter store haller, som var vikingernes kongesteder. Her holdt de første konger til, når de rejste rundt i deres rige for at synliggøre og fastholde deres magt. Kongehallerne var et magtsymbol og et statussymbol, der skulle vise, at kun det bedste var godt nok til kongen.

Området ved Lejre på Sjælland er et af de steder, hvor der er fundet spor af en sådan kongehal, ligesom der også er fundet spor ved Tissø, også på Sjælland. Nu er så også Jylland kommet med, idet der er fundet spor efter stolperne til en stor kongehal, der stod ved det, der i dag hedder Erritsø ved Fredericia.

Kongerne havde hele riget

Det at der er fundet bopladser med spor efter disse store haller både i Jylland og på Sjælland viser, at Danmark var et samlet rige allerede i den tidligste vikingetid. Når der på den store runesten i Jelling står, at Harald Blåtand samlede eller vandt Danmark, så er det måske lidt af en skrøne. For landet var allerede samlet på hans tid, og han overtog dermed et samlet rige. Sådan kan man i hvert fald godt udlægge det, når der er spor efter en kongemagts centrale bygningsværker i både Øst- og Vestdanmark.

Sporene efter hallen i Erritsø viser, at der har været tale om en kongemagt med en velfunderet magt. Man havde råd til at bygge stort og vise, at man havde magt over tingene. Kun det største var godt nok til en konge, der havde brug for at gøre sin magt og status synlig for alle. Ikke mindst for dem, der måske kunne tænkes at ville rivalisere mod ham.

Det er ofte i forbindelse med at en arkæolog eller amatørarkæolog har fundet metalskatte i jorden ved hjælp af en metaldetektor, at man begynder at grave og finde spor efter bygningsværker. Det er typisk i form af stolpehuller, der kan ses i jorden som mørke aftegninger, eller i form af spor af ildsteder eller møddinger. Når en arkæolog ser de mørke stolpehuller, så ved denne, at her er noget at komme efter.

Sporene opdages også ofte, når der skal graves ud til veje, bygninger eller andre anlæg. Her foretages der altid arkæologiske sonderinger, inden man går i gang med et nyanlæg.

Fortiden rekonstrueres

Rundt omkring i landet har man på baggrund af den viden, som de gamle spor af bygningerne giver, opført replika af bygninger fra eksempelvis jernalder og vikingetid. Det kan man for eksempel se ved Moesgaard Museum i skovene syd for Aarhus. Og i Lejre, som man jo ved har været kongeby, er man i færd med at opføre den store kongehal ud fra de spor man har fundet. På den måde rekonstrueres fortiden, så vi kan forstå den bedre, og dermed leve os ind i hvordan fortidens mennesker har levet.

Sporene efter de gamle haller er et bevis på, at der har været et Danmark før Harald Blåtand vandt riget, og satte en mindesten over sig selv ved Jelling. På et tidspunkt var det ikke et anerkendt synspunkt blandt historikere, men i dag er der ingen i tvivl om, at Danmark også eksisterede før Jelling.